Reppureissaaminen parantaa elämänlaatua – 3 hyvää syytä lähteä reppureissaamaan

Reppureissaamisen monet hyödyt

Oletko koskaan haaveillut reppureissaamaan lähdöstä? Siitä, että matkaisit kohti tuntematonta vain rinkka mukanasi. Ehkäpä haaveissasi on kierros eksoottisessa Aasiassa tai kirjavassa Etelä-Amerikassa. Halusitpa sitten jättää arjen taaksesi muutamaksi viikoksi tai useammaksi kuukaudeksi, sinulle on hyviä uutisia… Uusimpien tutkimusten mukaan reppureissailu voi nimittäin parantaa elämänlaatua ja auttaa jopa työelämässä!

Lonely Planetin tuoreen tutkimuksen mukaan reppureissaamisesta voi olla monenlaisia hyötyjä. Tutkimuksessa seurattiin reppureissailun vaikutuksia yli 470 matkalle lähteneeseen reissaajaan. Reppureissaamisella oli muun muassa seuraavia vaikutuksia länsimaalaisiin reppureissaajiin:

  • 91% reppureissaajista koki ongelmanratkaisukykynsä parantuneen
  • 80% vastaajista koki reppureissaamisen lisänneen heidän itseluottamustaan
  • 60% vastaajista koki reppureissaamisen parantaneen heidän ajan- ja rahankäyttönsä hallintaa

Näistä kyvyistä on hyötyä monilla elämän osa-alueilla. Kaikkia näitä kykyjä voi hyödyntää esimerkiksi jopa työelämässä. Parantunut itseluottamus ja ongelmaratkaisukyky voivat auttaa jopa uuden työpaikan hankinnassa.

Kulttuurierojen uskotaan kuitenkin vaikuttaneen jonkin verran tutkimustuloksiin. Esimerkiksi tutkimukseen osallistuneet kiinalaismatkailijat eivät nimittäin kokeneet itseluottamuksensa kohentuneen samalla tasolla kuin länsimaiset matkailijat.

 

Matkailu muutakin kuin hauskanpitoa

Tutkimusryhmässä mukana ollut matkailun professori Sam Huang Perthin yliopistosta on sitä mieltä, että matkailua voi pitää henkilökohtaisessa kehityksessä auttavana harjoituksena. Matkailu, varsinkaan reppureissaaminen, ei siis suinkaan ole pelkkää hauskanpitoa tai ajan ja rahan tuhlausta. Huangin mielestä matkailu voi olla jopa kannattava investointi.

On tunnettu fakta, että oman mukavuuslaueen ulkopuolelle meneminen auttaa ihmisiä kehittymään henkisesti. Tämän vuoksi varsinkin täysin vieraaseen maahan ja uudelle kulttuurialueelle matkustaminen voi olla hyvin kehittävää. Vieraassa maassa ja kulttuurissa vastaan voi tulla monenlaisia uusia henkisiä ja fyysisiä haasteita. Haasteista selviämien parantaa itsetuntoa ja tämä taas voi jopa parantaa mielenterveyttä.

Huangin mukaan reppureissaamisen positiiviset vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Hän aikoo kuitenkin jatkaa tutkimusta ja selvittää sen, kuinka pitkään reppureissaamisen myönteiset vaikutukset tarkalleen kestävät. Ehkäpä reppureissaamisesta on hyötyä jopa läpi elämän?

Siitä ei kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan voida kiistellä, etteikö reppureissaamisesta olisi monia hyötyjä. Mikset siis seuraavaa reissua suunitellessasi ottaisi pakettimatkojen ja helppojen ranta- ja kaupunkilomien lisäksi huomioon myös reppureissaamisen mahdollisuutta?